Komitety

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Krzysztof Kaczmarek, prof. UM w Łodzi

dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak

 

Członkowie:

lek. Kamila Kędzierska-Kucharska

lek. Tomasz Hołub

 

Komitet Naukowy

dr hab. n. med. Krzysztof Kaczmarek, prof. UM w Łodzi

prof. dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

dr n.med. Katarzyna Muras-Szwedziak

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. med. Joanna Makowska

prof. dr hab. med. Joanna Narbut

prof. dr hab. med. Ilona Kurnatowska

prof. dr hab. med. Michał Nowicki

dr hab. med. Agata Gajos

dr n. med. Justyna Pigońska

dr hab. med. Marcin Kurowski

dr n. med. Adam Kwapisz

dr n. med. Joanna Miłkowska-Dymanowska

Copyrights © 2024 Via Medica